Về chúng tôi

Chúng tôi là những người trẻ với đam mê ghi lại những câu chuyện bằng hình ảnh. Thế giới truyền thông ngày càng phát triển nhưng ngay từ đầu chúng tôi đã xây dựng thương hiệu và bản sắc của mình bằng cách giữ đúng phong cách sáng tạo, cam kết cá nhân và chú ý đến cách kể chuyện. Những giá trị cốt lõi để khiến sản phẩm media được tạo ra không bao giờ lỗi thời. SƯƠNG luôn được thúc đẩy phát triển bằng sự sáng tạo và tư duy hiện đại. Trăm nói không bằng một thấy, hãy để những sản phẩm của Sương lên tiếng.

 

Sương Media

? Wedding movie/ Event film/ TVC / Photography

Liên hệ với chúng tôi theo :
☎ Phone : 0985.905.545
✉ Mail :   Suongmedia.cp@gmail.com
? Skype : Megabimmer