Sương thường sử dụng 1 máy quay, flycam và 2-3 máy chụp cho 1 buổi ghi hình Kỉ Yếu.

Có rất nhiều thiết bị được sử dụng cho 1 buổi ghi hình và đây là list thiết bị mà Sương lựa chọn và sử dụng thường xuyên.