Tôi yêu người ấy bằng thứ tình cảm chân thành nhất, chỉ cần người đó không buông tay thì dù trái đất này có ngừng quay tôi cũng không bao giờ buông tay người ấy. Và chỉ cần các bạn tin tưởng Sương thì chúng tôi sẽ không bao giờ làm các bạn thất vọng

Cere Thanh Tâm & Duy Quý