Thursday, February 20, 2020
Home Dịch Vụ YearBook - Kỉ yếu Họp Lớp

YearBook - Kỉ yếu Họp Lớp

Kỉ yếu , Họp lớp tuổi học trò

Sương thường sử dụng 1 máy quay, flycam và 2-3 máy chụp cho 1 buổi ghi hình Kỉ Yếu. Có rất nhiều thiết bị được sử dụng cho 1 buổi ghi hình và đây là list thiết bị mà Sương...
-Liên Hệ -

POPULAR POSTS

MY FAVORITES