Tiền Cảnh Chủ Đạo Hậu Cảnh Bổ Sung Là Gì ?

Tiền cảnh là phần gần nhất, cho người xem chi tiết rõ nhất và vì thế có sức ảnh hưởng lớn nhất với thị giác.

Trung cảnh là phần sau tiền cảnh đó, do ở xa nên hình dạng ít chi tiết hơn rất nhiều và phần lớn chỉ là một khối hình thể với chi tiết mờ hơn và ít ảnh hưởng đến thị giác hơn.

Hậu cảnh là phần xa nhất, đó là cái phông căn bản nhất của ảnh, thường là bầu trời, biển hay chân trời xa, phần này tuy xa nhưng có diện tích lớn nhất trong ảnh và khi có nhiều mây nó cũng chiếm phần rất quan trọng trong ảnh. Hậu cảnh sẽ được nói đến trong bài về khoảnh khắc và thời tiết.

Vì ảnh (với công nghệ hiện tại) vốn là không gian 2 chiều (2D), để tạo cảm giác chiều sâu (không gian 3 chiểu hay 3D) thì bạn cần có tiền cảnh, phần ở trước trung cảnh để tạo một sự so sánh gần xa. Có như thế thì ảnh của bạn sẽ có chiều sâu hơn, và điều đó sẽ làm cho ảnh bạn thực hơn và tăng sự chú ý cho ảnh.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here